Behörighet BBV Byggkeramikrådet

sailor-tradition

Behörighet BBV Byggkeramikrådet

Vi är behöriga enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV. Vi utfärdar byggkeramikrådets kvalitetsdokument, som visar att våtrummen är byggda på ett fackmässigt sätt. Vi använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner. Branschreglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik skall utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum.

Aktuella branschregler
Byggkeramikrådets webbplats

Behörighet innebär att

  • minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.
  • personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner.
  • företaget ansökt om behörighet och har registrerats.
  • plattsättare anställda i ett behörigt företag får en fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.

Våtrumsarbeten enligt branschreglerna innebär att

  • företaget är behörigt.
  • personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett behörigt företag.
  • arbetena utförs med godkända tätskiktssystem enligt tillhörande monteringsanvisningar.
  • utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. Dokumentet skall överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten enligt Branschreglerna.